استودیو کنار

کارگاه نوآوری های روزمره

0%

استدیو کنار

کارگاه نوآوری های روزمره :

استودیو کنار : کارخانه متن باز

متن‌باز( اوپن سورس ) به سیستم هایی می گویند که کاربر یا مصرف کننده بک گراند نرم افزاری یا بهتر بگوییم ،‌روش کار سیستم را به راحتی می تواند ببیند و در مواردی که مصرف کننده توانایی فنی درک و توسعه سیستم را داشته باشد،می تواند نسخه شخصی شده ای از آن سیستم را توسعه دهد و یا به رفع مشکلات سیستم کمک کند.

اصولا فلسفه ی متن‌باز ( اوپن سورس )، بر پایه ی اجتماع کاربران و مصرف کننده ها ساخته شده است ، جامعه ای که به کمک همدیگر ،ابزار ها و سیستم های بهتر و قابل اعتماد تری را خلق ،‌توسعه و نگه داری میکنند .

جهت آشنایی بیشتر:

راه‌حل ها

راه‌حل های ارائه شده :

اسکنر سطحی :


پیوند های مفید :